was added to your cart

   

 

Algemene verkoopvoorwaarden
www.audio-hd.fr is een service van YAGES SASU

 

 

5 Avenue Charles Nicolle
76370 Neuville les Dieppe

Frankrijk

RCS Dieppe: 817869605 00011

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de producten die worden verkocht op de website https://www.audio-hd.fr/

 

Het is bepaald dat deze voorwaarden uitsluitend van toepassing op de verkoop, door Yages SASU (5 AVenue Charles Nicolle 76370 Neuville les Dieppe RCS: 817 869 605 00011) van producten en audio-apparatuur premie (merken die op de site).

 

Alleen producten waarvan de prijzen worden weergegeven, worden op het HD-audio-platform verkocht. Voor alle andere producten, danken wij u dat u contact hebt opgenomen met de verkoopmanager.

 
Artikel 1 - Prijs

 
1.1 - De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro's inclusief alle belastingen (BTW + andere belastingen ...) voor de verkopen geleverd in de Europese Unie en de prijzen van de producten zijn aangegeven in euro's zonder belastingen voor enig ander land (met uitzondering van de Europese Unie).

 

1.2 - Voor bezorging buiten de Europese Unie moet de klant de douanerechten en andere belastingen betalen die verschuldigd zijn voor de invoer van producten op het gebied van levering.
Evenzo gaat de klant akkoord met het betalen van de douanerechten en andere belastingen die mogelijk verschuldigd zijn voor de invoer van producten in het land van het afleveradres.

 

1.3 - Yages SASU behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van tarieven van kracht op het moment van uw bestelling validatie en betaling.

 

Artikel 2 - Bestelling

 

Je kunt bestellen:

Op internet: https://www.audio-hd.fr/

Telefonisch op 0033-781377098.

 

 
Artikel 3 - Validatie van uw bestelling

 
Uw bestelling wordt binnen 24 uur na bevestiging van uw betaling per e-mail bevestigd.

 

 
Artikel 4 - Beschikbaarheid

 

Zonder voorafgaande informatie van onze partners over mogelijke onbeschikbaarheid van het product, is het mogelijk dat de beschikbaarheid getoond op de site zijn onjuist. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor eventuele verificatie voor aankoop.

 

In geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van uw bestelling, zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen. Met uw toestemming kan uw bestelling worden geannuleerd en wordt de bankafschrijving terugbetaald.

 

Als een van onze producten niet beschikbaar zou zijn, om welke reden, bieden wij een product ten minste gelijkwaardig is om uw bestelling te eren. Als deze wordt geaccepteerd, wordt de verkoopprijs aangepast aan de nieuwe bestelling die is gedefinieerd en geaccepteerd.

 

Artikel 5 - Levering

 

5.1 - Algemeen

 

De producten worden afgeleverd op het afleveradres dat u tijdens het bestelproces hebt aangegeven, met uitzondering van leveringsbeperkingen die worden vermeld in de kop "Leveringsvoorwaarden", binnen de termijn die wordt vermeld op de pagina met validatie van de bestelling door de klant. .

 

De levertijd komt overeen met de levertijd vermeld op het artikelblad plus de verwerking en levertijd.

 

Wanneer u verschillende producten tegelijkertijd bestelt en ze verschillende levertijden hebben, is de levertijd van de bestelling gebaseerd op de uiterste vertraging. Yages SASU behoudt zich het recht voor om zendingen te splitsen. Deelname aan verwerkings- en verzendkosten wordt slechts in rekening gebracht voor één zending.

 

In geval van vertraging van verzending, zal een e-mail worden verzonden om u te informeren over een mogelijk gevolg op de aan u aangegeven levertijd. In geval van niet tijdige levering, zullen wij u per e-mail een nieuwe levertijd aanbieden.

 

In elk geval hebt u, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in geval van niet tijdige levering, de mogelijkheid om het contract op te zeggen volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel L 138-2 van de consumentenwet. In dit geval, als u het product heeft ontvangen, zullen wij na uw annulering het product en de kosten "go" terugbetalen onder de voorwaarden van artikel L 138-3 van de consumentenwet.

 

We nodigen u ook uit om regelmatig uw bestelling te volgen en contact op te nemen met de klantenservice voor vragen of problemen. Het contactnummer van onze klantenservice staat vermeld op de website audio-hd.fr en in de e-mailbevestiging van de bestelling die u ontvangt na validatie van uw bestelling en toegankelijk op uw pagina "Mijn account"; daarvoor moet je gewoon inloggen met je e-mailadres en je wachtwoord.

 

Wij herinneren u eraan dat wanneer u (of een door u aangewezen derde partij) fysiek de bestelde producten in bezit neemt, het risico van verlies of beschadiging van de producten wordt overgedragen.

 

5.2 - Reserveringen

 

U moet de vervoerder en Yages SASU alle reserveringen over het geleverde product melden (bijvoorbeeld: beschadigd pakket, reeds geopend ...).

 
Artikel 6 - Betaling

 
We herinneren je eraan dat het feit van het valideren van je bestelling de verplichting inhoudt om je te belasten met het betalen van de aangegeven prijs. De betaling van uw aankopen kan worden gedaan volgens het betaalmiddel dat is geaccepteerd door Yages SASU zoals aangegeven in de kop "Betalingen".

 

Het debit van de kaart wordt gemaakt op het moment van de validatie van de bestelling en de producten die worden verzonden na verificatie van de goede ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 7 - Beveiliging

 
Onze site is onderworpen aan een beveiligingssysteem van het SSL-type in overeenstemming met de protocollen die beschikbaar zijn bij onze host

 

Artikel 8 - Herroepingsrecht

 

8.1 - Juridische vertraging van het herroepingsrecht

 

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van kracht zijn, hebt u een termijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat u een reden hoeft aan te voeren of een boete hoeft te betalen. Na mededeling van uw beslissing om gebruik te maken van uw herroepingsrecht binnen deze periode van 14 dagen, heeft u nog een termijn van 14 dagen om het product of de producten waarop de intrekking betrekking heeft terug te sturen.

 

8.2 Voorwaarden voor uitoefening van het herroepingsrecht

 

In het geval van uitoefening van het herroepingsrecht, wordt alleen de prijs van het gekochte product (en) en de verzendkosten terugbetaald, de retourkosten zijn uw verantwoordelijkheid.

 

Retourzendingen moeten in originele staat worden gemaakt en compleet zijn (verpakking, accessoires, instructies ...) waardoor ze opnieuw in de handel kunnen worden gebracht en, indien mogelijk, vergezeld gaan van een kopie van de aankoopfactuur voor geoptimaliseerd beheer. In geval van waardevermindering van het product als gevolg van manipulaties anders dan nodig om de aard, de kenmerken en de goede werking van het product vast te stellen, kan uw verantwoordelijkheid worden aanvaard.

 

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, vindt u hieronder, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in aanhangsel 2 de standaardformulier voor terugtrekking om naar het volgende adres te sturen: Yages SASU, 5 Charles Nicolle Avenue 76370 Neuville Dieppe - Frankrijk. U kunt uw herroepingsrecht op alle mogelijke manieren uitoefenen, in het bijzonder per post of e-mail, waarin u uw verlangen uitdrukt zich terug te trekken zonder enige onduidelijkheid, en de bestelling vermeldt waarop deze intrekking betrekking heeft. Hierna sturen we u een goedkeuringsnummer dat de uitoefening van uw herroepingsrecht valideert. Dit goedkeuringsnummer moet een kopie van uw originele factuur vergezellen, zodat het geretourneerde pakket wordt geaccepteerd en ondersteund.

 

Nadat het formulier of de verklaring van intrekking uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling naar Yages SASU is verzonden, moet u het betreffende product of de betreffende producten binnen een redelijke termijn rechtstreeks aan Yages SASU retourneren naar het hoofdkantoor, uiterlijk binnen 7 dagen na verzending van het formulier of de verklaring van intrekking aan Yages SASU.

We herinneren u eraan dat de kosten van het terugzenden uw verantwoordelijkheid zijn.

Om een ​​schatting te krijgen van uw retourkosten vanuit Frankrijk:

1. Ga naar de website van Chronopost op dit adres.

2. Klik op "PRAKTISCHE PRIJZEN OP PUNTEN VAN VERKOOP (Postkantoren en Chronopost-agentschappen)"

Deze schatting van de retourkosten is niet bindend voor Yages SASU. De prijs die u moet betalen voor het retourneren van uw product kan variëren, afhankelijk van de koerier die u hebt gekozen om uw product te retourneren.

 

8.3 - Retouradres

 

Het is essentieel om vóór elke retourzending een registratienummer van de onderneming Yages SASU te verkrijgen, zodat het bedrijf rekening houdt met het artikel. We nodigen u uit om vooraf contact op te nemen met de klantenservice om dit goedkeuringsnummer te verkrijgen.

 

8.4 - Restitutie

 

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, betaalt Yages SASU de betaalde bedragen terug binnen 14 dagen vanaf de datum waarop Yages SASU op de hoogte is gebracht van uw beslissing om in te trekken en hetzelfde betaalmiddel te gebruiken als gebruikt voor de bestelling (behalve uw uitdrukkelijke toestemming voor een terugbetaling via een ander betaalmiddel). De terugbetaling kan worden gevalideerd na ontvangst van de goederen in ruil. Deze terugbetalingsdatum kan worden uitgesteld tot de productterugwinning of totdat u het bewijs van verzending van het product hebt geleverd.

  

Artikel 9 - Garanties

 
9.1 - Conformiteit van producten

 

In overeenstemming met de bepalingen van de wettelijke garanties van overeenstemming en verborgen gebreken (waarnaar in het onderstaande kader wordt verwezen en waarvan de teksten zijn gespecificeerd in Bijlage 1 van deze voorwaarden), vergoeden wij of ruilen wij de producten die kennelijk defect zijn of niet overeenstemmen op uw commando. Neem contact met ons op als u een teruggave aanvraagt.

 

De producten moeten worden teruggestuurd in de staat waarin u ze hebt ontvangen met alle elementen (accessoires, verpakking, instructies ...). Verzendkosten worden niet gedragen door het bedrijf Audio-HD en de retour verzendkosten van de producten worden gefactureerd tegen het tarief dat van kracht is bij onze koerier.

  

De wettelijke garantie voor conformiteit is van toepassing ongeacht de commerciële garantie die mogelijk uw eigendom dekt. Er wordt aan herinnerd dat de consument kan besluiten de garantie in te voeren tegen verborgen gebreken van de verkochte zaak in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en dat hij in dit geval kan kiezen tussen de oplossing van de verkoop of een korting de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

 

De bepalingen van dit artikel beletten u niet om gebruik te maken van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 8.

 

9.2 Commerciële garantie en service na verkoop op technische producten:

 

Om te kunnen profiteren van eventuele commerciële garanties op uw product, is het absoluut noodzakelijk om de factuur voor de aankoop van het product te bewaren.

 

Let op: de factuur voor de aankoop van het product is een garantie en een verklaring van goedkeuring.

 

Er wordt geen duplicaat uitgegeven. Onze producten zijn bedoeld voor personen voor gezinsgebruik en profiteren van een totale garantie (onderdelen en arbeid) voor de duur die vermeld staat op de originele factuur, met uitzondering van:

 

- schade veroorzaakt door een externe oorzaak: bliksem, schok, overmatige druk, aanwezigheid van water en / of zand en / of stof, ongeval, fluctuatie van stroom, computervirus, oxidatie, en meer in het algemeen alle vreemde lichamen naar de apparaten en als gevolg van abnormaal gebruik of in strijd met de instructies van de fabrikant (zoals vermeld in de meegeleverde instructies);

 
Artikel 10 - Klantenservice

 
Voor informatie of vragen staat onze klantenservice tot uw beschikking.

 

Voor een follow-up van de bestelling, voor de uitoefening van het herroepingsrecht of om de wettelijke garanties of de commerciële garanties te spelen: we zijn beschikbaar per e-mail, telefoon ... zoals aangegeven in de e-mailbevestiging en toegankelijk op uw pagina « Mijn account " ; daarvoor moet je gewoon inloggen met je e-mailadres en je wachtwoord.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 
De voorgestelde producten voldoen aan de geldende Franse wetgeving. De verantwoordelijkheid van YAGES SAS kan niet worden aangewend in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd (bijvoorbeeld in het geval van een verbod op een titel of een product). Het is uw verantwoordelijkheid om bij de lokale autoriteiten na te gaan of u de producten of diensten die u wilt bestellen, kunt importeren of gebruiken.

 

De foto's zijn louter ter illustratie gegeven. We nodigen u uit om te verwijzen naar de beschrijving van elk product om de precieze kenmerken te kennen; en in geval van twijfel of als u aanvullende informatie wenst. Aarzel niet om ons te contacteren via telefoon of e-mail. Yages SASU is alleen verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's die het publiceert.

 

In het geval van aankopen in professionele hoedanigheid, is Yages SASU niet aansprakelijk voor enige indirecte schade als gevolg van het heden, verlies van exploitatie, verlies van winst, verlies van kansen, schade of uitgaven, die zou kunnen ontstaan ​​als gevolg van het feit aankoop van producten. We herinneren u eraan dat het verstandig is om door te gaan met de back-up van de gegevens in de gekochte producten. Yages SASU kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig verlies van gegevens, bestanden of schade zoals gedefinieerd in de vorige paragraaf. De totale of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, met name vanwege onverenigbaarheid van materiaal, kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding of terugbetaling van of vragen over de aansprakelijkheid van Yages SASU.

 

Onze producten zijn compatibel met professioneel gebruik, zelfs als het niet de bedoeling is dat Yages SASU via de website aan professionals verkoopt. Yages SASU kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor welk verlies dan ook dat het gevolg is van een professionele activiteit. Evenzo kan Yages SASU in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit verkeerd gebruik van het apparaat door de klant.

 
Artikel 12 - Toepasselijk recht - Geschillen - Claimverwerking

 
Deze informatie is onderworpen aan de Franse wetgeving. De taal van deze tekst is de Franse taal.

 

Voor klachten kunt u contact opnemen met de klantenservice op het volgende adres: Klantenservice - 5 AVenue Charles Nicolle 76370 Neuville les Dieppe - Frankrijk

 

In geval van betwisting zijn de Franse rechtbanken bevoegd.

 

Artikel 13 - Persoonlijke gegevens

 

Persoonlijke gegevens en persoonlijke gegevens over u zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling en onze commerciële relaties. Ze kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en orders voor hun beheer, uitvoering, verwerking en betaling. Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen en om ons in staat te stellen de diensten die we aanbieden en de informatie die we u sturen, te verbeteren en aan te passen.

 

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens over u. Schrijf ons gewoon per e-mail of per post naar Yages SASU, Klantenservice, 16 route d'Envermeu 76370 Neuville les Dieppe - Frankrijk, met vermelding van uw achternaam, voornaam, e-mailadres en indien mogelijk uw klantreferentie.

 

Bestaan ​​van een lijst met telefonische verzet tegen telefoongesprekken: als uw telefoonnummer wordt verzameld tijdens het aanmaken van uw account of het plaatsen van uw bestelling, informeren wij u dat uw telefoonnummer alleen zal worden gebruikt voor de goede uitvoering van uw bestellingen of om contact met u op te nemen om u nieuwe diensten aan te bieden.

 

Artikel 13 - GPRD-verordening
 

In overeenstemming met de Europese GPRD-nalevingswet (van kracht op 25 mei 2018), informeert Yages Sasu u dat de DPO (verantwoordelijk voor de correcte toepassing van deze naleving binnen Yages Sasu) Yannick is Gest (de manager van het bedrijf), (CNIL - Désignation DPO-58258).

 

We informeren u dat de persoonlijke gegevens van onze klanten beperkt zijn tot het volgende:

  •        Eerste / achternaam
  •        Leverings- en factuuradressen
  •        nationaliteit
  •        Geboortedatum
  •        E-mailadres
  •        Telefoonnummer
  •        Bestelinformatie (producten ...)

 

Yages Sasu heeft geen bankgegevens of informatie met betrekking tot betaalmiddelen. Betalingen worden beveiligd via het betaalplatform Paygreen, dat op eigen kracht de veiligheid van uw betalingsinformatie waarborgt.

Door via een e-mail contact op te nemen met de DPO-manager van ons bedrijf, hebt u toegang tot de reeks informatie in de bovenstaande lijst om hen te leren kennen, om ze aan te passen of om de definitieve verwijdering aan te vragen.

We danken u voor het simpelweg rechtvaardigen van uw keuze in het geval van een verwijderingsverzoek voor QoS-trackingdoeleinden. Wat de motivatie van uw verwijderingsverzoek ook is, het bedrijf Yages Sasu zal het naleven en het in ruil daarvoor bevestigen.

We bevestigen dat het bedrijf Yages Sasu geen nieuwsbrief of promotionele e-mailing uitvoert om promoties op de producten die worden verspreid door het reclamebord Audio-HD uit te zenden.

Dit maakt geen deel uit van de bedrijfsrichtlijnen van het bedrijf. We gaan ervan uit dat een klant vanzelf vindt waarnaar hij op zoek is. We vertrouwen op de loyaliteit van onze klanten.

De DPO kan rechtstreeks per e-mail worden gecontacteerd op het volgende adres: yannick@audio-hd.fr

De persoonlijke informatie van de klanten en de vooruitzichten van de website www.audio-hd.fr worden strikt opgeslagen in onze database en het bedrijf Yages Sasu maakt deze informatie niet op de markt, door het simpele principe van vertrouwelijkheid.

We herinneren u eraan dat de website www.audio-hd.fr een commercieel platform is met een SSL-certificaat, om u de beste navigatie- en aankoopbeveiliging van uw bestellingen te garanderen.

 

Artikel 15 - Marketingpartnerschap voor geluidsprofessionals

 

In overeenstemming met de verbintenissen die zijn aangegaan met bepaalde fabrikanten / leveranciers, worden sommige producten door Yages Sasu strikt op de markt gebracht voor een professioneel cliënteel.

 

Deze specifieke producten (herkenbaar in de audio-hd-winkel als niet-toevoegbaar aan de mand) zullen worden verkocht op basis van de opstelling van een professionele commerciële schatting of een proforma-factuur, die onder meer de aard van het product zelf zal specificeren. 'een professionele transactie met de registratie van de informatie van het klantbedrijf (siret / btw-nummer ...).

 

Elk verzoek van een bepaalde audiofiele klant wordt niet door ons bedrijf verwerkt en we kunnen u doorverwijzen naar een commerciële partner van onze fabrikanten / leveranciers, zodat u uw project kunt bereiken.

 

Laatst bijgewerkt: 28 mei 2019

 

Bijlage 1

 
Artikel L211-4 Consumentencode (France)

 

De verkoper is verplicht om een ​​goed te leveren in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestond op het moment van levering. Het reageert ook op elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer het door het contract aan hem werd opgeladen of werd uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid.

 

Artikel L211-5 Consumentencode (France)

 

Om in overeenstemming te zijn met het contract, moet het onroerend goed:

 

1. Geschikt zijn voor het gebruikelijke gebruik van een soortgelijk goed en, waar van toepassing:

 

overeenstemmen met de beschrijving gegeven door de verkoper en beschikken over de kwaliteiten die hij heeft gepresenteerd aan de koper in de vorm van een monster of een model
de kwaliteiten vertonen die een koper legitiem mag verwachten in het licht van openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering
 

2. Of de kenmerken hebben die in onderling overleg door de partijen worden bepaald of geschikt zijn voor een speciaal doel dat de koper heeft nagestreefd, dat aan de verkoper is bekendgemaakt en dat de laatste heeft aanvaard.

 

Artikel L211-12 Consumentencode (France)

 

De actie als gevolg van het gebrek aan overeenstemming wordt voorgeschreven door twee jaar vanaf de levering van de goederen.

 

Artikel L.161-16 Consumptiecode (France)

 

Wanneer de koper de verkoper tijdens de handelsgarantie die hem tijdens de verwerving of de reparatie van een roerend goed is verleend, verzoekt om een ​​restauratie die onder de garantie valt, kan elke periode van immobilisatie er worden ten minste zeven dagen toegevoegd aan de duur van de garantie die nog moet worden uitgevoerd. Deze termijn loopt van het verzoek tot tussenkomst door de koper of de voorziening voor herstel van het betreffende pand, indien deze bepaling aansluit op het verzoek tot tussenkomst.

 

Artikel 1641 Burgerlijk Wetboek (France)

 

De verkoper is gebonden aan de garantie vanwege de verborgen gebreken van de verkochte zaak, waardoor deze ongeschikt is voor het gebruik waarvoor deze is bedoeld, of die het gebruik zo sterk vermindert dat de koper deze niet zou hebben verkregen of niet zou een lagere prijs hebben gegeven als hij ze had gekend.

 

Artikel 1648 lid 1 Burgerlijk Wetboek (France)

 

De actie die voortvloeit uit verborgen gebreken moet door de koper binnen twee jaar na ontdekking van het gebrek worden ingediend.

 

Bijlage 2 - Intrekkingsformulier

 
Vul dit formulier in en stuur het alleen terug als u uw bestelling op audio-hd.fr wilt retourneren (producten die worden verkocht en verzonden door Audio-HD / Yages SASU) - met uitzondering van uitsluitingen of beperkingen van de uitoefening van het herroepingsrecht na de toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden.

 

Ter attentie van Yages SASU - klantenservice - 5 Avenue Charles Nicolle 76370 Neuville les Dieppe - Frankrijk.

Ik breng u hierbij op de hoogte van mijn terugtrekking uit het contract voor de verkoop van het onroerend goed hieronder:

Besteld op ........................................................................ ..

Intrekking op ........................................................................ ..

Bestelnummer: ........................................................................ ..

Bewaartermijn ........................................................................ ..

Naam van de consument (en): ........................................................................ ..

Adres van de consument (en): ........................................................................ ..

Handtekening van de consument (en) (alleen in geval van kennisgeving van dit formulier op

papier): ........................................................................ ..

Datum: ........................................................................ ..