was added to your cart

   

Wettelijke vermeldingen:

 

De website www.audio-hd.fr is eigendom van YAGES SASU, met een aandelenkapitaal van 1000 euro, geregistreerd bij het handels- en bedrijfsregister van Dieppe onder het nummer 817 869 605 TCS Dieppe, inclusief btw-nummer intracommunity is FR 35 817869605, onder de code APE 4743Z, en waarvan het administratieve hoofdkantoor is gevestigd op 5 Avenue Charles Nicolle (Residentie HM) 76370 Neuville les Dieppe (Frankrijk). Tel: 0033-781377098.
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie op deze site is de heer Yannick GEST, die u kunt contacteren op het e-mailadres contact@audio-hd.fr. De site www.audio-hd.fr valt onder de Franse wetgeving; 

 

Intellectuele eigendomsrechten:

 

Alle inhoud van deze site, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, afbeeldingen, tekst, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen en hun opmaak zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.
Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is ten strengste verboden. Elke vertegenwoordiging of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die bestraft kan worden door de artikelen L.3335-2 en volgende van de Code van intellectuele eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan veroorzaken. 

 

GPRD-verordening
 

In overeenstemming met de Europese GPRD-nalevingswet (van kracht op 25 mei 2018), informeert Yages Sasu u dat de DPO (verantwoordelijk voor de correcte toepassing van deze naleving binnen Yages Sasu) Yannick is Gest (de manager van het bedrijf), (CNIL - Désignation DPO-58258).

 

We informeren u dat de persoonlijke gegevens van onze klanten beperkt zijn tot het volgende:

  •        Eerste / achternaam
  •        Leverings- en factuuradressen
  •        nationaliteit
  •        Geboortedatum
  •        E-mailadres
  •        Telefoonnummer
  •        Bestelinformatie (producten ...)

 

Yages Sasu heeft geen bankgegevens of informatie met betrekking tot betaalmiddelen. Betalingen worden beveiligd via het betaalplatform Paygreen, dat op eigen kracht de veiligheid van uw betalingsinformatie waarborgt.

Door via een e-mail contact op te nemen met de DPO-manager van ons bedrijf, hebt u toegang tot de reeks informatie in de bovenstaande lijst om hen te leren kennen, om ze aan te passen of om de definitieve verwijdering aan te vragen.

We danken u voor het simpelweg rechtvaardigen van uw keuze in het geval van een verwijderingsverzoek voor QoS-trackingdoeleinden. Wat de motivatie van uw verwijderingsverzoek ook is, het bedrijf Yages Sasu zal het naleven en het in ruil daarvoor bevestigen.

We bevestigen dat het bedrijf Yages Sasu geen nieuwsbrief of promotionele e-mailing uitvoert om promoties op de producten die worden verspreid door het reclamebord Audio-HD uit te zenden.

Dit maakt geen deel uit van de bedrijfsrichtlijnen van het bedrijf. We gaan ervan uit dat een klant vanzelf vindt waarnaar hij op zoek is. We vertrouwen op de loyaliteit van onze klanten.

De DPO kan rechtstreeks per e-mail worden gecontacteerd op het volgende adres: contact@audio-hd.fr

De persoonlijke informatie van de klanten en de vooruitzichten van de website www.audio-hd.fr worden strikt opgeslagen in onze database en het bedrijf Yages Sasu maakt deze informatie niet op de markt, door het simpele principe van vertrouwelijkheid.

We herinneren u eraan dat de website www.audio-hd.fr een commercieel platform is met een SSL-certificaat, om u de beste navigatie- en aankoopbeveiliging van uw bestellingen te garanderen.

 

Beperking van aansprakelijkheid:

 

De site kan links naar andere sites of andere internetbronnen bevatten. Voor zover YAGES SASu deze sites en externe bronnen niet kan beheren, kan het niet verantwoordelijk worden gehouden voor het aanbieden van deze sites en externe bronnen en wijst het derhalve alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of ander materiaal dat beschikbaar is op of van deze externe sites of bronnen. Deze links worden aangeboden aan gebruikers van de site als een service. De beslissing om de links te activeren, behoort exclusief toe aan de gebruiker.
De wettelijke kennisgevingen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We raden u aan deze regelmatig te raadplegen.

 

Neuville-les-Dieppe, 28 mei 2019.

 

Vertegenwoordigd door Yannick GEST